شنبه 27 شهریور 1400

دپارتمان آموزش های صنعت بیمه

دوره های آموزشی

.

 

محتوای دوره:

- تاریخچه بیمه عمر
- آشنایی با بازاریابی بیمه عمر
- نقش بیمه عمر در فعالیت های روزمره زندگی
- بررسی وضعیت استفاده از جداول بیمه های عمر در ایران
- بررسی عوامل موثر در بازاریابی و فروش

 


 

زمان کارگاه : 10 مهر ماه 99


مدت دوره(ساعت) ظرفیت قیمت ثبت نام
6 20 نفر 170000 تومان