شنبه 27 شهریور 1400

دپارتمان آموزش های صنعت بیمه

دوره های آموزشی

مدت: 16ساعت

محتوای دوره:

- توضیح انواع بيمه هاي مسئوليت
- نرخ و شرايط بيمه نامه
- جزئيات و نكات فني صدور بيمه نامه هاي مسئوليت ، بررسي نقاط قوت و ضعف در عمليات صدور بيمه نامه


مدت دوره(ساعت) ظرفیت قیمت ثبت نام
16 10 نفر 178200 تومان