یکشنبه 22 تیر 1399

دپارتمان آموزش های صنعت بیمه

دوره های آموزشی

.

دروس تخصصی بیمه شامل :

- بیمه های عمر و مقررات مربوط به اصول بیمه
- بیمه های حوادث و مقررات مربوطه
- بیمه های درمان و مقررات مربوطه
- بیمه های آتش سوزی و مقررات مربوطه
- بیمه های باربری و مقررات مربوطه و ...

دروس پایه ای بیمه شامل:

-  اصول بیمه
-  بازاریابی بیمه
-  حقوق بیمه و ....
  مدرس:

گروه مدرسین


زمان برگزاری دوره: نیمه دوم تیرماه


دوره های مرتبط با این دوره:

- کارگاه آموزشی ارزیابی خسارت بیمه اتومبیل

- کارگاه آموزشی صدور بیمه های مسئولیت

- بازاریابی بیمه های عمر

 

 


مدت دوره(ساعت) ظرفیت قیمت ثبت نام
160 30 نفر 1650000 تومان