شنبه 27 شهریور 1400

دپارتمان آموزش های صنعت بیمه

دوره های آموزشی

.

محتوای دوره:

- ثالث جاني كيست ؟
- ديه مقدر،ارش،تعدد ديه ،تغليظ ديه
 - انواع مجازات هاي پيش بيني شده در قانون
- برابری دیه مرد و زن - مسلمان و غير مسلمان  در قانون شخص ثالث
- مهلت پرداخت ديه ،حضور نمايندگان شركت هاي بيمه در محاك
- اقسام شش گانه ميزان ديات،نحوه محاسبه ديه اعضاءو جوارح  نحوه محاسبه ديه فوت در ماه حرام و غير حرام
- بدنه خودرو و خسارت / بیمه بدنه خودرو

 


 

زمان کارگاه : یکم آبان ماه 99


مدت دوره(ساعت) ظرفیت قیمت ثبت نام
6 20 نفر 170000 تومان