پنج شنبه 2 بهمن 1399

دپارتمان آموزش های ایمنی

دوره های آموزشی

دوره ارزیابی ریسک (ویژه مسئولین ایمنی)

تاریخ برگزاری: ...

مدت دوره : 16 ساعت

مرجع برگزاری: مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

روش برگزاری: حضوری

مخاطبان: مسئولین ایمنی

هزینه : 237 هزار تومان

ظرفیت: 20 نفر (محدود)

مدارک مورد نیاز ثبت نام: فرم + تصویر کارت ملی + تصویر شناسنامه + فیش واریزی + تصویر مدرک تحصیلی+ یک قطعه عکس 3*4

.


مدت دوره(ساعت) ظرفیت قیمت ثبت نام
16 20 نفر 237000 تومان