پنج شنبه 2 بهمن 1399

دپارتمان آموزش های ایمنی

دوره های آموزشی

دوره عمومی ایمنی و بهداشت کار (آموزش مسئول ایمنی)

تاریخ برگزاری: ...

زمان: ...

مرجع برگزاری: مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

روش برگزاری: حضوری

مخاطبان: مسئول ایمنی

هزینه دوره : 408 هزار تومان

ظرفیت: 20 نفر (محدود)

مدارک مورد نیاز ثبت نام: فرم + تصویر کارت ملی + تصویر شناسنامه + فیش واریزی + تصویر مدرک تحصیلی+ یک قطعه عکس 3*4

.


مدت دوره(ساعت) ظرفیت قیمت ثبت نام
40 20 نفر 408000 تومان