شنبه 25 اردیبهشت 1400

دپارتمان آموزش های امور اداری

دوره های آموزشی

.

 

محتوای دوره:

-شیوه تعیین نوع کار در قراردادکار

-شیوه تعیین مدت در قرارداد کار

-نحوه ای اخذ وثیقه در قراردادکار از طرف کارگر

-نحوه و چگونگی پرداخت حقوق از طرف کارفرما به کارفرما به کارگر

-جایگاه پیمانکار در قرارداد کارگری و تفاوت آن با کارفرما

سوابق سخنران:

دکترای حقوق عمومی از دانشگاه تهران

عضو هیات علمی دانشگاه

دارای سابقه تخصصی مشاوره و اجرا کار به دستگاههای دولتی و خصوصی

 

 

تاریخ برگزاری: 10خرداد

مدت دوره : 4 ساعت

 


مدت دوره(ساعت) ظرفیت قیمت ثبت نام
4 20 نفر 170000 تومان