یکشنبه 22 تیر 1399

دپارتمان آموزش های بورس و بازارسرمایه

دوره های آموزشی

.

در این دوره می توانید سرمایه گذاری در بازار بورس را در محیط واقعی تجربه و  دریافت سود از بازار بورس را با کمترین سرمایه به دیگر موفقیت های مالی تان اضافه کنید.

------

مدت: 48ساعت


مدت دوره(ساعت) ظرفیت قیمت ثبت نام
22 100 نفر 540000 تومان