پنج شنبه 6 آبان 1400

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

دوره های آموزشی

مدت دوره: 24 ساعت

شروع دوره از 9 مهر ماه

تعداد جلسات: 10 جلسه

 

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان تماس حاصل نمایید.

071-36261097 داخلی 104 (آقای گزنی)

071-36261097 داخلی 102 (خانم قبادی)


مدت دوره(ساعت) ظرفیت قیمت ثبت نام
هیچ موردی جهت نمایش یافت نشد