سه شنبه 14 مرداد 1399

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

دوره های آموزشی

 

وبینار آموزشی اصول حرفه ای مذاکرات داخلی و بین الملل

مذاکره تجاری به مثابه یک بازی که باید قاعده آن را برای موفقیت در کسب و کار خود رعایت کنید.

هوش سیاسی ، هوش هیجانی ، مهارت مدیریت جلسه ، مهارت مدیریت زمان ، توجه به تفاوت های فرهنگی در مذاکره و بسیاری نکات دیگر به ما کمک میکند تا مذاکرات تجاری خود را به صورت موفق نهایی کنیم.

 

  

 

.


مدت دوره(ساعت) ظرفیت قیمت ثبت نام
8 25 نفر 127000 تومان