دوشنبه 18 فروردین 1399

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

دوره های آموزشی

.

محتوای دوره:

- مـبانی صادرات
- آشنایی با سازمان های داخلی و بین المللی  مرتبط با صادرات
- مـراحل گردش کار در صادرات
-  ایـنکوترمز 2010
- مـفاد مندرج در قراردادهای تجاری
- مـفاد مندرج در پیش فاکتور
- روشـهای پرداخت بین الملل
- اسـناد بازرگانی خارجی

____

مدت: 52 ساعت

____

کتاب های مرتبط:

- مدیریت صادرات کالا

- مدیریت صادرات کالا با نگرش عملیاتی

- بازاریابی بین الملل و صادرات


مدت دوره(ساعت) ظرفیت قیمت ثبت نام
52 100 نفر 1200000 تومان