پنج شنبه 2 بهمن 1399

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

دوره های آموزشی

.

محتوای دوره:

- اعتبارات اسنادی (LC)
- نحوه ثبت سفارش الکترونیکی در واردات کالا
- مدیریت خرید و ثبت سفارشات خارجی
- امور گمرکی و ترخیص کالا
- اینکوترمز2020
- مقررات صادرات و واردات ( HS کد)

-زبان بازرگانی


 


 دوره های مرتبط با این دوره:

- راهکارهای عملیات ورود به بازارهای بین الملل

- نکات حقوقی قراردادهای تجاری خارجی

- زبان تخصصی بازرگانی

- آموزش زبان تخصصی انگلیسی جهت همراهی مشتریان خارجی و مذاکرات تلفنی


کتاب های مرتبط با این دوره:

- راهنمای کاربردی ثبت سفارش در واردات کالا (تالیف: ایرج زینال زاده)

- آموزش عملی ثبت سفارش الکترونیکی (تالیف: شیده مساح فرد)

- قانون امور گمرکی (تالیف: رضا بنایی)

- فنون مذاکره در قراردادهای تجاری بین المللی (تالیف: محمدابراهیم گوهریان)


مدت دوره(ساعت) ظرفیت قیمت ثبت نام
96 15 نفر 1850000 تومان