شنبه 2 شهریور 1398

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

دوره های آموزشی

.

محتوای دوره:

-  آشنایی با اصول و آداب مکالمات تلفنی

-  تعیین قرارملاقات

-  طرح پیشنهاد

-  رسیدن به توافق تلفنی


زمان برگزاری دوره: نیمه اول تیرماه


دوره(ها)ی آموزشی مرتبط:

- انگلیسی برای ایمیل

- انگلیسی برای مکاتبه

- انگلیسی برای مذاکره

- انگلیسی برای حضور در جلسات


کتاب های مرتبط:

- کتاب راهنمای نگارش نامه های بازرگانی به زبان انگلیسی (تالیف: اشلی)

- کتاب اصول نامه نگاری تجارت جهانی (تالیف: محمدابراهیم گوهریان)


مدت دوره(ساعت) ظرفیت قیمت ثبت نام
30 15 نفر 340000 تومان