پنج شنبه 14 مرداد 1400

دپارتمان بازاریابی و فروش

دوره های آموزشی

معرفی دوره  :

 موفقیت نهایی هر سازمان به عملکرد واحد فروش آن سازمان است ، به نحوی که اگر کلیه واحدها اعم از مدیریت ارشد ، برنامه ریزی منابع انسانی ، تولید ، بازاریابی و ... مبتنی بر برنامه و هماهنگ عمل نمایند ، لیکن واحد فروش و مدیر فروش،عملکرد خود را به درستی انجام ندهد ضعف عملکرد این واحد به مثابه تضییع عملکرد کل سازمان است.

بر اساس همین ضرورت مدیر فروش به عنوان نقشی که برنامه ریزی ، سازمان دهنده و راهبر سیستم های فروش در یک سازمان است همواره باید برای ارائه عملکرد بهینه از مسیر آموزش و تجربه عبور نماید. شرکت در این دوره را  به علاقمندان به امور مدیریت فروش و بازاریابی و مدیریت منابع انسانی واحد فروش سازمانی توصیه می نماییم .

 

سرفصل دوره :

  • تبیین کارکرد فروش
  • نقش استراتژیک واحد فروش
  • تعریف ساختار فروش
  • تشکیل تیم فروش
  • نقش و وظایف مدیریت فروش
  • استخدام فروشندگان
  • فرهنگ تیم فروش
  • مدیریت انگیزه و پاداش تیم فروش

 

هم اکنون ثبت نام کنید


مدت دوره(ساعت) ظرفیت قیمت ثبت نام
44 20 نفر 1100000 تومان