پنج شنبه 1 اسفند 1398

دپارتمان بازاریابی و فروش

دوره های آموزشی

.

محتوای دوره:

-  شناسایی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی انواع مشتریان، تصمیم گیرندگان، عوامل فشار مشاوران روش‌های ایجاد انگیزه و جلب رضایت آنان
- شناسایی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی، رقبا، توان رقابتی آن‌ها، نقش آن‌ها در صنعت استراتژی ها و تاکتیک‌های آن‌ها و چگونگی الگوی

واکنش آن‌ها در برابر حملات شما
- شناسایی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی، عوامل توزیع، عمده فروشان و خرده فروشان
- شناسایی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی روش‌های هزینه یابی و قیمت‌گذاری شما
- شناسایی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی روش‌های اطلاع رسانی تبلیغات و نحوه متقاعدسازی مشتریان

سوابق اجرایی و علمی مدرس دوره:

- طراح سیستم بازاریابی و ارزیابی عملکرد آن در یکی از شرکت های هلدینگ دلتا
- طراحی سیستم بازاریابی و تعیین و طراحی داشبورد بازاریابی در شرکت های موادغذایی و دارویی
- استاد دانشگاه شیراز و پردیس بین الملل


 زمان برگزاری دوره: نیمه اول تیرماه


دوره(ها)ی مرتبط:

- دم بلند (نگاهی متفاوت به سبد محصولات و آمیخته بازاریابی آنها در بازار)


کتاب های مرتبط:

- کتاب مدیریت فروشگاه وخرده فروشی با رویکرد استراتژیک

- کتاب بازاریابی هوشمند با رویکرد مدیریت دانش مشتریان


مدت دوره(ساعت) ظرفیت قیمت ثبت نام
24 15 نفر 420000 تومان