یکشنبه 11 خرداد 1399

دپارتمان آموزش های مدیریتی

دوره های آموزشی

.

محتوای دوره:

- تشریح فرآیند استخدام در شرکت‌های موفق دنیا (Best Practice)
- منابع شناسایی نیرو
- تحلیل آگهی استخدام و مرور چند آگهی استخدام
- روش های ارزیابی رزومه ها
- آماده سازی قبل از مصاحبه
- تکنیک های مصاحبه
- مروری بر انواع تست های روانشناسی و کارایی تست ها
- معرفی تکنیک های مصاحبه
- زبان حرکات بدن در مصاحبه

رزومه استاد:

- مشاور منابع انسانی در شرکت ها
- مدیراداری و منابع انسانی در شرکت های خصوصی
- طراحی و اجرای سیستم های آموزشی بر اساس استاندارد ISO 10015


مدت دوره(ساعت) ظرفیت قیمت ثبت نام
8 15 نفر 200000 تومان