پنج شنبه 1 اسفند 1398

دپارتمان آموزش های مدیریتی

دوره های آموزشی

.

محتوای دوره:

- آشنایی با صورت های مالی و محیط گزارشگری مالی
- اصول و بنیان تحلیل صورت های مالی بنگاه
- بودجه بندی سرمایه ای و ارزیابی اقتصادی طرح ها
- تامین منابع مالی و سرمایه موردنیاز و مدیریت نقدینگی
- مدیریت ریسک و بحران مالی و سازماندهی مجدد

سوابق علمی و اجرایی مدرس دوره:

- معاونت مالی هولدینگ های موادغذایی
- مشاور مالی، اقتصادی، سرمایه گذاری صنایع تولید سیمان، نفت و پتروشیمی
- دانشیار دانشگاه


 

 زمان برگزاری دوره: نیمه اول آبان ماه

 


مدت دوره(ساعت) ظرفیت قیمت ثبت نام
40 15 نفر 675000 تومان